اطلاع راجع به پروژه

محل اجرای پروژه : اصفهان – فریدون شهر
کارفرما : وزارت نیرو – سازمان آب منطقه ای
اصفهان
مشاور : شرکت مهندسین مشاور زایند آب
مشارکت : شرکت جهاد توسعه منابع آب
و شرکت پیاب سازه گستر
تاریخ شروع : 1381/07/10

مشخصات طرح

قطر حفاری تونل : 4.5-3.9متر
قطر تمام شده : 3.2متر
طول تونل : 7کیلومتر
حجم کل حفاری : 145.000مترمکعب
حجم کل بتن : 80.000مترمکعب