اطلاعات راجع به پروژه


محل اجرای پروژه : گیلان – رشت
کارفرما : وزارت نیرو – شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان
مدیریت طرح : بهان سد
مشاور : مهندسین مشاور یکم
مشارکت : شرکت جهاد توسعه منابع آب و شرکت پیاب سازه گستر
تاریخ شروع : 1383/11/04

مشخصات طرح

– نوع سد : خاکی با رویه بتنی
– ارتفاع سد : 5/94متر از پی
– حجم مخزن : 105میلیون مترمکعب
– طول تاج: 430متر
– عرض تاج: 10متر
– حفاری تونل : 1125مترطول