اطلاعات راجع به پروژه

محل اجرای پروژه : کردستان – دیواندره
کارفرما : شرکت آب منطقه ای غرب
مشاور : شرکت مهندسان مشاور آب و نیرو
مشارکت : شرکت جهاد توسعه منابع آب و شرکت پیاب سازه گستر
تاریخ شروع : 1384/02/14

مشخصات طرح

– نوع سد : خاکی سنگریزه ای با هسته رسی
– ارتفاع سد : 5/76متر از بستر رودخانه
– حجم مخزن : 230میلیون مترمکعب
– حجم خاکبرداری : 1.812.000مترمکعب
– بتن ریزی : 50.000مترمکعب