اطلاعات راجع به پروژه

محل اجرای پروژه : شیراز
کارفرما : قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) – قرب قائم (عج) – موسسه عمران
مشاور: شرکت مهندسین مشاور هگزا
پیمانکار : شرکت پیاب سازه گستر
تاریخ شروع قرارداد : 1391/01/29
مدت پیمان : 16ماه

مشخصات طرح

قالب بندی پی و ستون و عرشه پل : 17000 متر مربع

قالب بندی عرشه پل با استفاده از دستگاه شاریو : 12000 متر مربع

آرماتور بندی : 1900 تن

بتن ریزی : 17000 مترمربع

کابل : 205 تن

حفاری شمع : 2200 متر طول

آسفالت : 800 تن