جزئیات پروژه

 • تاریخ شروع قرارداد

  خرداد ۲, ۱۳۹۶

 • محل اجرای پروژه

  استان خوزستان دزفول

 • کارفرما

  اداره كل راه و شهرسازي استان خوزستان

 • مشاور

  مهندسین مشاور ایمن راه

 • مبلغ اولیه قرارداد

  396.005 ميليون ريال

 • دسته بندی ها:

شرح پروژه