جزئیات پروژه

 • تاریخ شروع قرارداد

  اسفند ۵, ۱۳۹۳

 • محل اجرای پروژه

  شیراز

 • کارفرما

  سازمان قطار شهری شیراز

 • مشاور

  مهندسین مشاور پرداراز

 • مبلغ اولیه قرارداد

  47.250 میلیون ریال

 • دسته بندی ها:

شرح پروژه