جزئیات پروژه

 • تاریخ شروع قرارداد

  خرداد ۶, ۱۳۹۶

 • محل اجرای پروژه

  استان خوزستان – شهرستان لالی

 • کارفرما

  شرکت ساخت و توسعه زیربناههای حمل و نقل کشور

 • مشاور

  مهندسین مشاور ایمن راه

 • مبلغ اولیه قرارداد

  279.000 ميليون ريال

 • دسته بندی ها:

شرح پروژه