جزئیات پروژه

 • تاریخ شروع قرارداد

  خرداد ۲۱, ۱۳۹۶

 • محل اجرای پروژه

  استان تهران

 • کارفرما

  سازمان مهندسی و عمران شهر تهران

 • مشاور

  مهندسین مشاور ره آزما

 • مبلغ اولیه قرارداد

  20.000 میلیون ریال

 • دسته بندی ها:

شرح پروژه