جزئیات پروژه

 • تاریخ شروع قرارداد

  خرداد ۲۱, ۱۳۹۶

 • محل اجرای پروژه

  شیراز

 • کارفرما

  سازمان قطار شهری شیراز

 • مشاور

  مهندسین مشاور گنو

 • مبلغ اولیه قرارداد

  ۱۴۲٫۰۰۰ ميليون ريال

 • دسته بندی ها:

شرح پروژه