جزئیات پروژه

 • تاریخ شروع قرارداد

  اسفند ۵, ۱۳۹۳

 • محل اجرای پروژه

  كشور قرقیزستان

 • کارفرما

  واحد منابع آب قرقیزستان

 • مشاور

  قریز سودال بر

 • مبلغ اولیه قرارداد

  70.000 ميليون ریال

 • دسته بندی ها:

شرح پروژه