جزئیات پروژه

 • تاریخ شروع قرارداد

  خرداد ۲۱, ۱۳۹۶

 • محل اجرای پروژه

  استان خراسان - نیشابور

 • کارفرما

  احداث صنایع و معادن سرزمین پارس (پامیدکو)

 • مشاور

  احداث صنایع و معادن سرزمین پارس (پامیدکو)

 • مبلغ اولیه قرارداد

  60.000 میلیون ریال

 • دسته بندی ها:

شرح پروژه