جزئیات پروژه

 • تاریخ شروع قرارداد

  اسفند ۵, ۱۳۹۳

 • محل اجرای پروژه

  بوشهر - برازجان

 • کارفرما

  سازمان آب منطقه ای بوشهر

 • مشاور

  مهندسین مشاور یکم و مهاب قدس

 • مبلغ اولیه قرارداد

  70.000 ميليون ريال

 • دسته بندی ها:

شرح پروژه