جزئیات پروژه

 • تاریخ شروع قرارداد

  اسفند ۵, ۱۳۹۳

 • محل اجرای پروژه

  گیلان -رشت

 • کارفرما

  وزارت نیرو – شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان

 • مشاور

  مهندسین مشاور یکم

 • مبلغ اولیه قرارداد

  ۳۲۵٫۴۲۶ ميليون ریال

 • دسته بندی ها:

شرح پروژه