جزئیات پروژه

 • تاریخ شروع قرارداد

  خرداد ۲۲, ۱۳۹۶

 • محل اجرای پروژه

  کرمانشاه

 • کارفرما

  شهرداری کرمانشاه

 • مشاور

  مهندسین مشاور آرسیکا

 • مبلغ اولیه قرارداد

  113.875 میلیون ریال

 • دسته بندی ها:

شرح پروژه