جزئیات پروژه

 • تاریخ شروع قرارداد

  خرداد ۲۲, ۱۳۹۶

 • محل اجرای پروژه

  مشهد

 • کارفرما

  مهندس دادگسترنیا

 • مشاور

  مهندسی مشاور سروش دریا پی

 • مبلغ اولیه قرارداد

  13.496 میلیون ریال

 • دسته بندی ها:

شرح پروژه