جزئیات پروژه

 • تاریخ شروع قرارداد

  خرداد ۲۲, ۱۳۹۶

 • محل اجرای پروژه

  استان چهارمحال و بختیاری

 • کارفرما

  وزارت نیرو

 • مشاور

  مهندسین مشاور مهاب قدس

 • مبلغ اولیه قرارداد

  30.000 میلیون ریال

 • دسته بندی ها:

شرح پروژه