جزئیات پروژه

 • تاریخ شروع قرارداد

  خرداد ۳, ۱۳۹۶

 • محل اجرای پروژه

  استان خوزستان - شهرستان شوش

 • کارفرما

  اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان

 • مشاور

  مهندسین مشاور تدبیر ساحل پارس

 • مبلغ اولیه قرارداد

  169 میلیون ریال

 • دسته بندی ها:

شرح پروژه