پروژه :  احداث سد بتنی دو قوسی رئیسعلی دلواری

  picture13محل اجرای پروژه :  بوشهر – برازجان
کارفرما : وزارت نیرو – شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر
مشاور : مهندسین مشاور یکم و مهندسین مشاور مهاب قدس
پیمانکار اصلی : شرکت جهاد توسعه منابع آب
پيمانكار مديريت ساخت : شركت پياب سازه گستر
مبلغ اولیه پروژه : ۳۵۰٫۰۰۰ ميليون  ریال
مبلغ قرارداد : ۷۰٫۰۰۰ ميليون  ریال
تاریخ شروع :   ۱۳۸۰/۱۱/۲۸

 


 پروژه :  احداث سد شهر بیجار

  picture13محل اجرای پروژه :  گیلان – رشت
کارفرما : وزارت نیرو – شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان
مدیریت طرح :  بهان سد
مشاور : مهندسین مشاور یکم
پیمانکار اصلی : شرکت جهاد توسعه منابع آب
پيمانكار مديريت ساخت : شركت پياب سازه گستر
مبلغ پروژه : ۳۲۵٫۴۲۶ ميليون  ریال
مبلغ قرارداد : ۱۸٫۵۰۰ ميليون  ریال
تاریخ شروع :   ۱۳۸۳/۱۱/۰۴

 


 پروژه :  احداث راههای دسترسي و سد مخزنی سیازاخ

 محل اجرای پروژه :  کردستان –  دیواندرهfffffffffffffffffffffff
کارفرما :    شرکت آب منطقه ای غرب
مشاور : شرکت مهندسان مشاور آب و نیرو
پیمانکار اصلی :  شرکت جهاد توسعه منابع آب
پيمانكار مديريت ساخت : شركت پياب سازه گستر
مبلغ پروژه : ۱۹۸٫۳۱۷ ميليون  ریال
مبلغ قرارداد :  ۱۵٫۷۰۰ ميليون  ریال
تاریخ شروع :   ۱۳۸۴/۰۲/۱۴

 


 پروژه :   تونل انتقال آب چشمه لنگان  

picture15

محل اجرای پروژه :  اصفهان – فریدون شهر
کارفرما : وزارت نیرو – سازمان آب منطقه ای اصفهان
مشاور : شرکت مهندسین مشاور زایند آب
پیمانکار اصلی : شرکت جهاد توسعه منابع آب
پيمانكار مديريت ساخت : شركت پيا سازه گستر
مبلغ پروژه :  ۱۱۳٫۰۰۰  ميليون  ریال
مبلغ قرارداد :   ۶٫۰۰۰ ميليون  ریال
تاریخ شروع :   ۱۳۸۱/۰۷/۱۰